Get Adobe Flash player

นายกเทศมนตรี

นายพิจิตร อ้อยลี
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี

สถิติ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้283
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1837
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1412
mod_vvisit_counterเดือนนี้6004
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10618
mod_vvisit_counterทั้งหมด152534

กระดานสนทนา

weblink

 
 
 
 
 
 

Bangchak Oil Price J15

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปีได้ดำเนิน โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง      5 เมตร ยาว 1,015 เมตร ตำบลท่าจำปี  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้บูรณาการความร่วมมือกับโรงเรียนทุกแห่งในเขตตำบลท่าจำปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าจำปี เด็กและเยาวชนตำบลท่าจำปี(กลุ่มกล้าก้าว) ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 ณ เทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

 

 

 

 เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้จัดกิจกรรมประกาศความสมานฉันท์ ด้วยความพร้อมเพรียงกัน จัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายราชสดุดีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยจัดทำโครงการมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวา มหาราชา" ประจำปี 2556 ขึ้น ณ เทศบาลตำบลท่าจำปี

 

 

  

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา13 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมพลังต้านยาเสพติด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้ต้อนรับ นายชูชาติ  กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะหัวหน้าส่วนราชการ   ในโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ณ เทศบาลตำบลท่าจำปี โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจำปี

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้บูรณาการโครงการร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าจำปี โรงเรียนทุกโรงในเขตพื้นที่ตำบลท่าจำปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจำปี จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2556 ณ ลำห้วยแม่ตุ้ม หมู่ที่ 4-6 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปีโดยท่าน พิจิตร  อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี ร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียนทุกโรง   ในเขตตำบลท่าจำปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประชาชนตำบลท่าจำปี ได้ดำเนินกิจกรรมขบวนแห่  อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ, ผ้าไตรพระกฐิน ประทานจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้ประทานทอดถวายพระกฐิน ณ วัดทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 8.30 น. – 16.00 นเทศบาลตำบลท่าจำปี บูรณาการความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการฯร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลท่าจำปีทุกหมู่บ้าน จัดกิจกรรมในการพัฒนาความสะอาดและตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นหญ้าที่รกทึบของหมู่บ้านและบริเวณที่ลำน้ำห้วยแม่ตุ้มไหลผ่าน    เพื่อให้ทุกหมู่บ้านได้มีความสะอาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค  ลำน้ำห้วยแม่ตุ้ม  มีทัศนียภาพที่สวยงาม น่ามอง มีน้ำใสสะอาด สามารถใช้เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค ที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน จึงได้ดำเนินโครงการ“น้ำใส ไม้เขียว ” ขึ้น ในปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 

เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้บูรณาการ ดำเนินโครงการ เทศนาอบรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นร่วมกับหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะวัดต๊ำเหล่า ซึ่งมีความตระหนักถึงภาระหน้าที่ ในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้คนในสังคมให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพ ให้ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งสร้างจิตสำนึกทัศนคติ ค่านิยมที่ดีงาม ก่อให้เกิดกระบวนการคิดและเพิ่มศักยภาพของผู้คนในสังคมอย่างสร้างสรรค์สืบต่อไป เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

 

 

 

 เทศบาลตำบลท่าจำปี ได้ดำเนินโครงการขุดลอกลำเหมืองร่องยาว บ้านสัน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขนาดปกกว้าง 7.00 ม. ลึก 2.50 ม. ก้นกว้าง 2.00 ม. ยาว 1,627 ม.